گربه ها

برای اینکه بدن گربه شما هیدراته بماند، باید در طول شبانه‌روز به آب آشامیدنی تازه دسترسی داشته باشد. ظرف آب او را تمیز نگه دارید و مرتباً آن را پر کنید، مخصوصاً اگر ظرف آبش در نزدیکی ظرف غذای او قرار دارد ممکن است مقداری از غذا به داخل ظرف آبش بریزد و ...

چقدر آب برای گربه لازم است؟

مازیار ارونقیمازیار ارونقی
جمعه 29 مرداد 1400 - 15:06